Letní tábor 2022

KAPR TV
10.-23. července 2022

Základní informace


místo
TZ KAPR

sraz
v neděli 10. července ve 14.00 – Vozovna Kobylisy (Penny Market)

konec
v sobotu 23. července – cca 13.00 tamtéž

cena
3600 Kč pro členy; 3900 Kč pro nečleny

Přihláška na tábor 

Poplatek za tábor uhraďte do 13. 6. 2022 na účet PS dle údajů, které jste dostali emailem po vyplnění přihlášky.

Přihlášky budou otevřeny do 10. června 2022. Přihlášku, kterou jste po vyplnění obdrželi e-mailem, podepište a následně ji odešlete poštou, jako standardní psaní, včetně všech příloh, na uvedenou adresu.

Zatím je nejisté, jaké budou případné hygienické podmínky pro přijetí dítěte na tábor. Prozatím tedy není v přílohách k táboru bezinfekčnost, kterou případně doplníme podle aktuálních opatření bezprostředně před táborem.

Další dokumenty ke stažení

Táborový řád

Denní režim

Důležité dokumenty

Dopis rodičům

Dopis doporučujeme skutečně pročíst. Obsahuje důležité informace pro rodiče!

Posudek o zdravotní způsobilosti

Posudek nelze nahradit jiným dokumentem ani osvědčením např. ze sportovního soustředění nebo plaveckého kurzu.

Vybavení účastníka

Základem úspěchu je správně vybrat, co na tábor vzít a co nechat doma. Balte vždy s dítětem. Ve svém zavazadle se musí vyznat, své vybavení si musí poznat. Pro stanový tábor je nejvhodnější malý starý kufr. Více info o tom, jak sbalit na tábor naleznete na úvodní straně o táborech zde >>

List účastníka

Pokud dojde před nástupem na tábor ke změně zdravotního stavu dítěte (změna medikace, zjišťené nové zdravotní omezení, změna diety, stav po úrazu), vyplňte List účastníka a odevzdejte ho při odjezdu.

V průběhu tábora je pořizována foto a video dokumentace, která je součástí zpravodajství z tábora, které průběžně zveřejňujeme pro rodiče a další zájemce na těchto webových stránkách.

Neděle 10. července

Přijeli jsme živí a zdraví. Legenda praví, že z našeho tábora se v takovém stavu také všichni vrátíme 😎.

Pondělí 11. července

Produkční partičky se v pondělí dopoledne musely podrobit zkoušce, terčový závod totiž otestoval jejich znalosti v oblasti televizní a filmové tvorby. Nechyběla ani životně důležitá činnost televizních produkcí – loupání brambor.

Úterý 12. července

Hned po snídani jsme se vnořili do světa sci-fi a vyrazili na závod s trifidy, odpoledne produkční partičky pokračovaly v natáčení svých pořadů.

Středa 13. července

Ve středu nás čekal program s krycím názvem Boj o jídlo. Vyzkoušeli jsme si řadu střelných disciplín – třeba hod kládou, střelbu vzduchovkou nebo hod nožem.

Čtvrtek 14. července

Hned ráno jsme vyrazili na dvoudenní výlet. Terka zůstala v táboře, protože jí bolela hlava. Pro Domču jsme hned vzápětí museli dojet, protože ho bolel kotník a bůhví co dalšího nasimuloval.

Pátek 15. července

Páteční dopoledne jsme ještě věnovali výletům, Vendy evakuovaná parta ráno vyrazila a dokončila svůj výletní program.

Sobota 16. července

Dopoledne jsme znovu otevřeli televizní studia. Produkční partičky si vylosovaly pořady a začaly pracovat na svých výtvorech.

Neděle 17. července

Nedělní vstávání bylo vcelku přívětivé, v neděli totiž vstáváme až v 9 hodin. I hlídky jsme o hodinku prodloužili.

Pondělí 18. července

V pondělí jsme se věnovali dobrodružnému žánru, dopoledne vyrazily oddíly na úkolovou cestu Pevností KAPR. Kdo nasbíral dostatek klíčů, čekala ho na konci sladká odměna.

Úterý 19. července

Hned po snídani jsme vyrazili na objednaný autobus směr Příbram, kde jsme navštívili několik expozic hornického muzea. Projeli jsme se i hornickým vláčkem.