63. PS Sosna  je pobočným spolkem Pionýra, z. s. Činnost 63. PS Sosna je dlouhodobě finančně podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Magistrátem hl. m. Prahy. Za poskytnutou podporu děkujeme.

Naši činnost dlouhodobě podporují:

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektů Pionýra, z. s.

  • Magistrát hlavního města Prahy

  • Městská část Praha 8

V roce 2016 jsme dále získali podporu od:

  • Městské části Praha 8 na dovybavení táborové základny TZ Kapr Popovice
  • Magistrátu hl. m. Prahy v programu Naplňování priorit MŠMT na realizaci projektu „Zlaté dno“, v rámci kterého jsou realizovány jednodenní aktivity a rukodělné programy na akcích ve druhé polovině roku 2016.

Pionýr z. s. – 63. pionýrská skupina Sosna

Statutární orgán – vedoucí pionýrské skupiny

Matěj Zíka, matej@sosna.info, +420 777 870 486

Sídlo: Na Rokytce 1113/12, 180 00 – Praha 8
Klubovna: U Libeňského pivovaru 1077/13, 180 00 – Praha 8
Kontaktní e-mail: info@sosna.info
Telefonní kontakt: +420 777 870 486
Bankovní spojení: 207682379/0800 – Česká spořitelna
IČ: 66001081
Datová schránka: usm3458

Kontaktní adresa pro zasílání pošty: Matěj Zíka, Petržílkova 2564/21, 158 00 Praha 5

Spisová značka L 38923 vedená u Městského soudu v Praze

Pionýr, z. s. pracuje s dětmi a mládeží, s členy i dalšími zájemci. Registruje dětský oddíl, klub neet a volnočasový klub. Tradičními akcemi jsou letní tábory, jarní prázdniny, akce pořádané v termínu podzimních a velikonočních prázdnin. Kromě toho připravuje řadu jednodenních a víkendových akcí, její členové se účastní dalších aktivit připravovaných Pionýrem a jeho pobočnými spolky. www.pionyr.cz