Letní tábor 2024

Vesmírné středisko KAPR
14.-27. července 2024

Základní informace


místo
TZ KAPR Popovice

sraz
v neděli 14. července ve 14.00 – Vozovna Kobylisy (Penny Market)

konec
v sobotu 27. července – cca 13.00 tamtéž

cena
3700 Kč pro členy; 4200 Kč pro nečleny

Přihláška na tábor 

Přihlášky budou do 15. března otevřeny pouze členům pionýrské skupiny, poté budou otevřeny do 10. 6. nebo do vyčerpání kapacity také nečlenům.

Přihlášku, kterou jste po vyplnění obdrželi e-mailem:

  • elektronicky podepište a odešlete e-mailem na info@sosna.info, nebo
  • podepište, naskenujte a odešlete datovou schránkou na adresu usm3458,
  • v případě, že nemůžete využít těchto možností, podepište a zašlete poštou, jako standardní psaní, na uvedenou adresu.

K přihlášce prosím rovnou přiložte posudek o zdravotní způsobilosti. Předem se můžete zeptat hlavního vedoucího, zda eviduje platný posudek z loňského roku, a to na matej@sosna.info nebo +420 777 870 486.

Úhradu tábora je třeba provést do dvou týdnů od odeslání elektronické přihlášky. Platbu proveďte bankovním převodem na účet č. 207682379/0800 (jako variabilní symbol uvádějte první šestičíslí rodného čísla dítěte). Do stejného termínu je třeba dodat veškerou potřebnou dokumentaci, jedná se o originál podepsané přihlášky s kopií kartičky zdravotní pojišťovny a posudek o zdravotní způsobilosti. Pokud do dvou týdnů od odeslání elektronické přihlášky nebudou tyto podmínky splněny, bude přihláška stornována a místo uvolněno dalším zájemcům.

Stornopoplatky: dva měsíce před odjezdem 25 %, méně jak měsíc před odjezdem 50 %, méně jak 14 dní před odjezdem 100 %

Další dokumenty ke stažení

Táborový řád

Denní režim

Důležité dokumenty

Dopis rodičům

Dopis doporučujeme skutečně pročíst. Obsahuje důležité informace pro rodiče!

Posudek o zdravotní způsobilosti

Posudek nelze nahradit jiným dokumentem ani osvědčením např. ze sportovního soustředění nebo plaveckého kurzu.

Vybavení účastníka

Základem úspěchu je správně vybrat, co na tábor vzít a co nechat doma. Balte vždy s dítětem. Ve svém zavazadle se musí vyznat, své vybavení si musí poznat. Pro stanový tábor je nejvhodnější malý starý kufr. Více info o tom, jak sbalit na tábor naleznete na úvodní straně o táborech zde >>

List účastníka

Pokud dojde před nástupem na tábor ke změně zdravotního stavu dítěte (změna medikace, zjišťené nové zdravotní omezení, změna diety, stav po úrazu), vyplňte List účastníka a odevzdejte ho při odjezdu.

Přehled plateb a dokumentace

Koukněte, zda jste dodali veškerou potřebnou dokumentaci a poslali platbu 🙂

V průběhu tábora je pořizována foto a video dokumentace, která je součástí zpravodajství z tábora, které průběžně zveřejňujeme pro rodiče a další zájemce na těchto webových stránkách.

Neděle 14. 7.

Dojeli jsme! Neděle byla ve znamení příjezdu do vesmírného střediska.

Pondělí 15. 7.

Výroba slunečních soustav

Úterý 16. 7.

Turnaj v ringu a návštěva z NASA

Středa 17. 7.

Dílky k raketě, návštěva z MŠMK

Čtvrtek 18. 7.

Průzkum vzdáleného vesmíru

Pátek 19. 7.

Olympiáda, slavnostní oheň

Sobota 20. 7.

Azimuty, mimozemšťani a společenský večer.

Neděle 21. 7.

Přistávací modul, sanitární den

Pondělí 22. 7.

Vesmírná strava