Být či nebýt…

Přihlášku vyplňte do 9. 11. 2023
12. listopadu 2023
Přihláška

Informace o akci

Jakpak by svět vypadal, kdybychom mohli mluvit pouze pravdu? A jak, kdybychom mohli používat jenom slovesa, nebo naopak, kdybychom nesměli mluvit? Nejen to, ale i řada dalšího nás čeká na divadelní jednodence.
Vyzkoušíme si nové hry, improvizační i tematické scénky, práci s emocemi i nějaké jazykolamy. Hlavně si vyzkoušíme, jak dokážeme být kreativní, jako jednotlivci i jako tým při všem, co nás čeká…


místo
klubovna

sraz
9.00 před klubovnou

konec
15.00 před klubovnou

s sebou
dobrou náladu, kreativního ducha, svačinu, přezuvky

cena
0 Kč pro členy; 0 Kč pro nečleny