Sdělení

Aktualizace 30. dubna

Milí členové, vážení rodiče,

Všechny dále uvedené informace vychází z aktuálního stavu k 30. dubnu a mohou se měnit návazně na změny ve vývoji plánů rozvolňování vládních opatření.

Informace k činnosti oddílů

Počítáme se zahájením pravidelné oddílové činnosti po 25. květnu. Podrobné informace obdrží členové oddílů od svých vedoucích.

Klubovnu vybavíme desinfekcí a papírovými ručníky místo hadrových, budeme větrat, a pokud to bude možné, značnou část programu budeme realizovat na čerstvém vzduchu.

Předpokládáme, že v první polovině června vyrazí FOX i na víkendovou výpravu.

Informace k letním prázdninám

V prvním červencovém týdnu vyjíždí na oddílový výcvikový camp oddíl FOX, akce se uskuteční na táborové základně pionýrské skupiny. S ohledem na počet účastníků předpokládáme, že by její realizace neměla být ohrožena, pokud nedojde k výraznému zhoršení epidemiologické situace.

Počítáme i s realizací našeho tradičního letního tábora, podrobné informace a přihlášky jsou již k dispozici. V tomto případě budeme muset přizpůsobit realizaci tábora požadavkům hygieniků, které budou zveřejňovány v průběhu června.  Většinu předpokládaných opatření budeme schopni zvládnout (desinfekce, omezení pohybu dětí ve městech apod.).

Zatím zvažujeme řadu případných opatření a omezení a hledáme jejich možná řešení.

V případě, že dojde k omezení počtu dětí na táborech, počítejte, prosím, s tím, že budeme děti přijímat na tábor podle pořadí, v jakém se přihlásily a současně s tím, že tato přihláška je kryta provedenou úhradou.  Neumíme najít jiné spravedlivé řešení. Současně ale věříme, že stanovený omezující počet bude vyšší než počet účastníků našeho tábora.

V průběhu celého tábora budou zakázány návštěvy, a to našich kamarádů i rodičů, věříme, že toto opatření může být pro bezpečnost dětí důležité.

I letos bude bezpodmínečně nutné dodat k přihlášce potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci, bez tohoto potvrzení nelze dítě na tábor přijmout. Je možné, že dojde k aktualizaci prohlášení o bezinfekčnosti nebo sběru některých dalších informací důležitých pro hygieniky a epidemiology, pokud tato situace nastane, budeme se obracet na rodiče prostřednictvím mailových kontaktů v přihláškách a informace nebo případné podklady k doplnění vám zašleme.

Specialita na červen

23. – 25. června nabízíme třídenní program zaměřený na rukodělné aktivity v klubovně. Program bude celodenní od 9.00 do 16.00 hodin. Kromě vyrábění dáme i nějaký pohyb na čerstvém vzduchu. Podrobnosti a přihlášku naleznete zde.

PLATBY ZA TÁBORY

Náklady hrazené před zahájením tábora jsme snížili v letošním roce na nezbytné minimum. To v praxi znamená, že pokud by došlo k zákazu pořádání táborů, budeme schopni vrátit účastnické poplatky v plné výši. Nebudeme vám vystavovat žádné poukázky na služby budoucí :-). Myslíme si, že takhle je to správně. Na oplátku si, prosím, přečtěte všechny informace (stávající i budoucí), vybavte děti vším potřebným a odevzdejte všechny podklady včas.

Aktualizace 16. března

Milí členové, vážení rodiče,

vzhledem k vývoji situace a nařízení vlády pravděpodobně již tušíte, že se Alenka ztratila za zrcadlem a letošní velikonoční výprava neproběhne. Rada PS tak rozhodla již dnes odpoledne. Zároveň jsou schůzky všech oddílů do odvolání zrušeny.

Vzhledem k tomu, že letní tábor je ještě daleko, je možné, že se situace zlepší. S letní sezonou tedy plně počítáme a zajištění tábora zatím realizujeme. Vzhledem k tomu, že se bude tábor s jistotou konat na naší táborové základně KAPR, zaručujeme, že Rada PS případně o nekonání akce rozhodne s dostatečným předstihem. Přihlášky tedy můžete nadále v klidu posílat.

S republikovým setkáním pionýrských oddílů 2020 se prozatím také počítá, přihlášky tedy zůstávají otevřené.

Prozatímní data divadelní soutěže (23. května) a uzlařské soutěže (16. května) stále platí.

Pokud se bude situace vyvíjet jinak, budete bezodkladně informováni.

Opět zdůrazňujeme, že všechny termíny, jak zrušené, tak přesunuté, jsou v kalendáři pionýrské skupiny, který je k dispozici na úvodní stránce www.sosna.info. Ve chvíli, kdy začneme plánovat nové akce, zaručeně se v kalendáři objeví. Můžete si ho také přidat do svého Google kalendáře přes adresu https://calendar.google.com/calendar/r?cid=info%40sosna.info.

Děkujeme za pochopení a doufáme, že všichni přežijeme aktuální situaci ve zdraví.

S přátelským pozdravem za 63. PS Sosna,

Matěj

Aktualizace 14. března

Milí Sosňáci,
situace se vyvinula následovně:

Divadelní soutěž je předběžně přesunuta na 23. května. Termín však není jistý, bude záležet na vývoji epidemiologické situace.

Uzlařská soutěž je předběžně přesunuta na 16. května, zde se také jedná o termín, který může být ještě změněn.

Přihlášky na Velikonoční výpravu jsou stále otevřené, o konání akce rozhodne Rada PS nejspíše v úterý večer.

Všechny termíny jsou viditelné v Google kalendáři pionýrské skupiny a jsou průběžně aktualizovány, přidat si do svého kalendáře ten náš můžete kliknutím zde: https://calendar.google.com/calendar/r?cid=info%40sosna.info

Připomínáme, že schůzky a akce oddílu PUZZLE jsou do odvolání zrušeny, oddíl FOX v pravidelných schůzkách pokračuje. Plavání je tento a příští měsíc zrušeno.

Děkujeme za pochopení a pečujte o své zdraví! 😊

Milí Sosňáci, přinášíme důležité informace vzhledem k aktuální situaci v ČR a v návaznosti na mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví z 10. března 2020:

Akce Zimní válka se bohužel oddíl FOX nezúčastní, místo ní bude Jarní válka na Kolbence. Informace předali vedoucí oddílu na dnešní schůzce a dále přijdou v e-mailu, který Lucka pošle přihlášeným účastníkům a rodičům.
Přihlášky na Velikonoční prázdniny zůstávají otevřené a o případném zrušení výpravy vás budeme včas informovat. To stejné platí pro uzlařskou soutěž Turbánek 2020, na kterou jsou přihlášky také stále otevřené.

Generálka divadelního oddílu neproběhne a všechny schůzky a akce oddílu PUZZLE jsou do odvolání zrušeny. Republikové finále divadelní soutěže v rámci Pionýrského Sedmikvítku bude přesunuto na jiné datum, 21. března se tedy nejspíše neuskuteční. Více informací dodáme, jakmile budeme vědět více.

Plavání je tento a příští měsíc zrušeno (18.3., 15. 4.).

O dalších změnách budeme dále informovat na webu (www.sosna.info) i na Facebooku pionýrské skupiny.

Děkujeme za pochopení a dbejte na hygienu! 😊