VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST NÁSLEDUJÍCÍM INFORMACÍM O REGISTRACI NA ROK 2021

Hlavní registrační období je u konce. Pokud se chcete přecijen zaregistrovat, řádně vyplňte registrační list níže.

Při vyplňování registračního listu je třeba dbát na správné zadání jména, příjmení a data narození. Navíc si prosím zkontrolujte, že jsou správně zadané e-mailové adresy, neboť v případě špatného vyplnění nebude registrační list odeslán a při budoucím vyplňování přihlášek budou špatně vyhodnocovány výše účastnických poplatků.
Pokud se tak stane, je následně zbytečně pracné dohledat špatně zadanou adresu a nechat zaslat vyplněný list znovu.

Po odeslání registrace dorazí na váš e-mail vyplněný registrační list ve formátu PDF, který je třeba vytisknout, podepsat a zaslat obyčejnou poštou na adresu:

Kateřina Brejchová
Větrušická 900/3
182 00 – Praha 8

Případně je možné dostavit se s registračním listem dostavit na nejbližší akci pionýrské skupiny, včetně akcí pořádaných oddíly SOSNA-FOX a PUZZLE.

Údaje pro zaplacení ročního registračního poplatku:
č. ú.: 207682379/0800
částka: 300,- Kč
v.s.: ddmmrrrr (datum narození člena)
pozn: Registrace 2021 – jméno a příjmení člena