Členský příspěvek ve výši 300,- Kč na osobu
uhraďte 
na účet PS č. 207682379/0800,
var. symbol datum narození.

 

Cena roční registrace: 300 Kč
Číslo účtu PS: 207682379/0800
variabilní symbol: datum narození
Vyplněnou a podepsanou registraci stačí naskenovat a poslat e-mailem na 63pssosna@gmail.com s předmětem „REGISTRACE“,
nejdéle však do 27. ledna 2017