Registrace jsou uzavřeny. Doregistrace na rok 2018 budou otevřeny 1. února.

Členský příspěvek ve výši 300,- Kč na osobu
uhraďte 
na účet PS.


Platební údaje obdržíte e-mailem společně s registračním listem.

Do 20. ledna je třeba provést registraci členů pro rok 2018. Vzhledem k nové právní úpravě, která v průběhu roku vstupuje v účinnost, prosíme o podpis registračního listu a jeho zaslání poštou nebo elektronicky v pdf na e-mail .