Členský příspěvek ve výši 300,- Kč na osobu uhraďte na účet PS č. 207682379/0800, var. symbol datum narození.

Vyplněnou a podepsanou registraci stačí naskenovat a poslat e-mailem na 63pssosna@gmail.com s předmětem „REGISTRACE“, nejdéle však do 25. ledna.