Po krátké pauze byl náš branný oddíl SOSNA-FOX pozván na společnou operaci s jednotkami 301. pionýrské.

Operace probíhaly v okolí Domažlic. Naše jednotka dorazila v pátek večer. Bohužel díky lehkému zmatku při přestupu (nutno podotknout ne naší vinou) v Plzni se náš příjezd trochu prodloužil a tak nás po příjezdu a nutných formalitách okolo ubytování čekal jen krátký večerní brífink velitelů jednotek a velmi letmé seznámení s ostatními členy.

Náš oddíl byl rozdělen do dvou skupin a každá byla přiřazena na pomoc jedné četě (čety BETA a DELTA) Domažlických. Jelikož byla hlášena nepřátelská aktivita v okolí tábora, obě naše jednotky držely pohotovost. Každý člen byl povinen od vyhlášení poplachu být naprosto připraven do patnácti minut. Všichni jsme s napětím očekávali, zda se skutečně v noci „něco semele“, nicméně noc proběhla v pořádku a všichni členové SOSNA-FOX se vyspali do růžova. Přišlo to určitě vhod, protože hned ráno jsme dostali z velitelství operací zprávu, že byl sestřelen pilot podpůrného letounu.

Naším úkolem bylo pilota se svým družstvem bezpečně dopravit na evakuační bod a společně vyčkat příletu vrtulníku. Podmínkou pro úspěšně dokončení mise bylo čekat na místě patnáct minut a zároveň po uplynutí časového limitu mít na místě také kompletní oddíl. Bohužel naše četa – BETA tuto misi neukončila úspěšně.

Po výtečném obědě a nutném vytrávení jsme vyrazili na druhou misi podle večerního brífinku. Mise měla označení „FIREWORK“. Cílem mise bylo postavit opevněnou pozici na předem určeném místě. Na stavbu základny byl limit jedna hodina. Po uplynutí časového limitu jsme se měli pokusit dobýt nepřátelský tábor . Nejdříve bylo potřeba strhnout tři fáborky a poté jsme mohli nepřátelský tábor podminovat a „odpálit“. Tuto misi zakončila úspěšně četa BETA. Nutno ale podotknout že protivník bojoval velmi urputně. Kuličky svištěly všemi směry ,odrážely a tříštily se oprovizorní opevnění, ale nakonec se BETĚ povedlo úspěšně dokončit úkol a podminovat nepřátelské opevnění..

Po návratu na základnu bylo nutné provést kontrolu a lehkou údržbu zbraní a pak nás čekala opět vydatná večeře. Po večeři jsme si zahráli v jídelně několik her. Zmíním například oblíbenou hru židle, pejskové do boudiček a také některé menší skupinky se pustily do místní zásoby deskových her.

Neděli jsme začali budíčkem za doprovodu hudby. Po zkrácené rozcvičce jsme vyrazili na snídani, po které jsme se dozvěděli následující program dopoledne.

Čekaly nás tři stanoviště, která jsme obcházeli společně s ostatnímí členy čety, a samozřejmě balení.

Prvním stanovištěm byl crossfit a odehrával se na vnitřím hřišti. Cílem bylo 5x po sobě snožmo skočit a vyskočit do pneumatiky malého traktoru, poté ji převalit o 10m dále a tam se jí pokusit postavit úderem basebalovou pálkou.

Tuto disciplínu v našem zástupu vyhrála Papája 🙂 čímž si zaslouží velkou gratulaci!

Na stanovišti druhém, čekajícím na cestě, jsme procvičili střelbu na terče a přebíjení zásobníků. Zde bylo úkolem trefit tři terče (na každý dvě rány), vyměnit zásobník a znovu se pokusit strefit do terčů. A to vše nejlépe do 14s. Nejlepším výsledkem bylo 10 zásahů za 10s, což bylo skóre místního střelce.

Posledním stanovištěm byla překážková trať. Zde nám v cestě za úspěchem stála zeď (cca 1,2m), a nízký průlez schovaný v mlze. Po překonání zdi jsme pokračovali do přilehlého lesíku na šest stanovišť. Na každém stanoviští nás čekal terč u kterého jsme rozhodovali zda se jedná o zákeřného padoucha nebo neozbrojeného civilistu. Každý zásah byl oznámen píštalkou a pokračovalo se k dalšímu bodu trasy. Zde se o prvenstí opět dělili místní účastníci.

Po absolvování disciplín jsme dobalili zbývající vystroj a výzbroj. Po obědě proběhlo vyhlášení výsledků nedělních disciplín a zhodnocení akce Firework a působení jednotek, poklidili základnu a transportovali se na vlak, plní zážitků, zkušeností  a také nově získaných přátel jsme se vraceli zpět do Prahy.

Autor : čolíto a grepík