O víkendu 9.- 11. září 2022 jsme měli čest organizovat další ročník Republikového setkání airsoftových oddílů (RSAO). Během pátečního odpoledne a podvečera se na naší táborovou základnu KAPR v Popovicích u Benešova sjelo celkem 6 airsoftových oddílů:

  • 301. Pionýrská (PS Domažlice)
  • Airsoftový klub O.T.O (PS Chomutov)
  • Task Forces Hrádek (PS Hrádek)
  • Pionýrský Airsoftový Oddíl Sokoli (PS Dravci)
  • Pionýrský oddíl Kobra (PS Trojlístek Strašice)

V letošním ročníku jsme se inspirovali válkou ve Vietnamu. Oddíly byly rovnoměrně rozděleny na stranu US (Amerika) a VC (Vietnam, Vietcong). Pátek se nesl v duchu příjezdu, vybalení, seznámení se s prostory a pohoštění. Po večeři došlo k rozdělení oddílů a poradě velitelů k následujícím dnům.

V sobotu ráno nás vzbudila krátká přeháňka, ale jinak bylo dopoledne víceméně příjemné počasí. V dopolední misi měly týmy US vojáků za úkol prohledat vytyčenou oblast, kde se měly dle zpravodajských služeb nacházet skladiště Vietcongu. Jednotky byly rozděleny na menší skupinky – zhruba 5-7členné týmy. Průzkumníci z každé jednotky US měli k dispozici k prostudování mapu s vyznačením některých nehlídaných pozic. Na místě skladišť se také mohly nacházet důležité materiály pro budoucí použití či drobná odměna. Týmy vietcongu měly za úkol tyto skladiště bránit až do posledního muže. V této misi si jednotky VC vedly velmi dobře, většinu stanovišť ubránili.

V odpoledni se situace změnila. Týmy US měly za úkol střežit nedaleké stanoviště s vysílačem. Vietcong byl tentokrát v nelehké pozici. Jednotky US měly časový náskok k posílení pozic a nacházely se v opevněných remízcích uprostřed louky. Jeden vysílač bohužel padl, druhý se i za cenu obětavé práce mediků podařilo udržet.

Sobotní večer proběhly netradiční nabídkové programy souběžně s rychlou přestřelkou v nedalekém lese. Účastníci si mohli vybrat z několika nabídkáčů, například míčové hry, dračí doupě, trénink první pomoci, nebo tvoření panáčků z paracordu. Zejména panáčci z paracordu byli pro některé opravdovou výzvou :D.

V noci pak proběhla krátká, ale intenzivní mise. Z každého oddílu bylo vybráno pár nejlepších a ti měli za úkol osvobodit uneseného vojáka US. Uneseného vojáka střežilo 7 členů Vietcongu uprostřed tábora. Hlídky se pohybovaly v pravidelných intervalech a vzhledem k tomu, že zrovna svítil měsíc, byl to úkol nelehký. Musím zde vyzdvihnout kreativitu „osvobozovacího komanda“, které se po zhodnocení situace rozhodlo pro velmi smělý plán – nahradit velitele hlídkové čety vlastním člověkem a postupně tiše likvidovat ostatní členy, případně je vlákat do pasti a tam zneškodnit. Unesený člen US se nakonec dostal do bezpečí.

Jelikož jednotky VC dokázaly najít dostatek částí vyzrazené mapy s vyznačením hlavní základny US jednotek, musely se v neděli vojáci US bránit masivnímu útoku. Obě strany bojovaly velmi statečně, VC jednotky nedokázaly základnu dobýt, nicméně nechybělo mnoho a základna US by nakonec padla z nedostatku zdrojů.

Po návratu do tábora následovalo rozloučení, předání upomínkových předmětů a kořistí, balení, obědový balíček na cestu a odjezd domů. Pevně doufám, že se setkání vydařilo a účastníci si odnáší spoustu hezkých vzpomínek.

Lucka „Čolíto“ Bauerová, velitel akce