Den dobrodružného filmu.

Dopoledne jsme zahájili bojem o potraviny. Pokračovalo se  vařením v přírodě z ulovených a jinak získaných potravin.

Déšť byl vytrvalý ale táborníci vytrvalejší.

Ti nejsilnější a nejšílenější nocovali mimo tábor.  V táboře je nyní spousta mokrých plachet, špinavých a opálených ešusů a spousta unavených táborníků