Všichni dorazili  ve zdraví i s vlastními zavazadly.  Po vyčerpávajícím nástupu a ubytování ve stanech  si vlastnoručně rozdělali  oheň a opekli buřtíky. Všechny oddíly poseděli u ohníčku. V mezičase jsme pochytali několik vešek. Počasí  je příjemné, spadlo pouze několik kapek. Zítra se chystáme na budování doupat  pro pravěké tlupy a pravěké malby.

Zprávy o zdravotním stavu: všichni žijí, puchýře, štípance a modřiny kontrolujeme.