Večer jsme měli velkolepé hody pořádané domorodým kmenem, kde jsme se všichni nacpali k prasknutí. Jednotlivé posádky se následně pokusili naklonit přízeň kmene tanečním představením. Jednotlivé ukázky se pozvolna přesunuli do celovečerní taneční akce, kde jsme všichni trapčili do lehce prodloužené večerky.